Chuyển dữ liệu từ Hoàng Long Cao Thủ ( Tài khoản : - Nhân vật : ) sang Huyết Thần MU-KOREA.NET (Tài khoản : - Nhân vật : )


Đáp ứng anh em mong muốn gộp lại cho đông vui từ máy chủ Hoàng Long Cao Thủ sang Bá Vương MU-KOREA.NET!
BQT quyết định sát nhập Hoàng Long Cao Thủ sang Huyết Thần MU-KOREA.NET. Vì vậy anh em có thể sang ngay Huyết Thần MU-KOREA.NET tiếp tục chiến đấu và và đua top.

Các bạn chỉ việc làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo sẽ chuyển được tài khoản, nhân vật từ Hoàng Long Cao Thủ sang Huyết Thần MU-KOREA.NET.
Thời gian chuyển Server : 13h 15/7/2021 - 24h 16/7/2021
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.
Huyết Thần MU-KOREA.NET : WebSite - Download - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : Huyết Thần MU-KOREA.NET
Lưu ý :
  • Hãy cân nhắc kỹ trước khi thực hiện vì khi bấm bắt đầu chuyển là tài khoản và nhân vật sẽ bị block.
  • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật và chỉ được chuyển 1 lần.
  • Nhân vật muốn chuyển sang phải có số lần Resets từ 10 lần trở lên.
  • Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : gcoin, vpoint, reset, relife,...
  • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở Huyết Thần MU-KOREA.NET trước khi chuyển sang .
  • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, túi đồ chính của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
  • Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở Huyết Thần MU-KOREA.NET không nhất thiết trùng với Hoàng Long Cao Thủ . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại Hoàng Long Cao Thủ sẽ được thay thế sang Huyết Thần MU-KOREA.NET .