Sau đây BQT MU Cao Thủ xin thông báo về Giới hạn Reset máy chủ Hoàng Long
Các bạn sẽ được reset 20 lần game+ 5 lần web . Ae lưu ý BQT sẽ để EXP hợp lý cho ae đi làm.Nên ae đừng lo số lần reset quá nhiều nhé.Các bạn reset max game và web thì có thể ủy thác offline ở web để lấy điểm reset ủy thác vượt top nhé.

ĐÚNG 0H các bạn áp dụng GHRS Bên dưới nhé


Top Bảng giới hạn reset
1 20 lần ở game và 5 lần ở web
2-10 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
11-20 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
21-30 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
31-40 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
41-50 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
51 trở đi Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS