Các Set đồ thần trong MU

1/ Set Apolo : nón, áo, quần, tay Vải Thô, gậy Xương, dây chuyền Băng, nhẫn Phép Thuật ( 7 item ).2/ Set Necromancer : nón, quần, chân Vải Thô ( 3 item ).3/ Set Elvis : áo, quần, chân Xương, dây chuyền Gió ( 4 item).4/Aquarius : nón, áo, tay, chân Xương ( 4 item).5/ Set Heras : nón, áo, quần, tây, chân Nhân Sư, khiên Xương ( 6 item ).6/ Set Virgo : áo, quần, chân Nhân Sư ( 3 item ).7/ Set Anubis : nón, áo, tay Ma Thuật, nhẫn Lửa ( 4 item ).8/ Set Isis : nón, áo, quần, chân Ma Thuật.9/ Set Knight : nón, áo, quần, tay, chân Da, chùy Gai ( 6 item ).10/ Set Obscure : nón, quần, chân Da, khiên Tròn ( 4 item ).11/ Set Hyperryon : áo, quần, chân Đồng ( 3 item ).12/ Set Otus : nón, quần, tay Đồng ( 3 item ).13/ Set Eplite : nón, áo, quần Trâu Xanh, khiên Gia Huy ( 4 item ).14/ Set Cronus : nón, áo, quần, tay, chân Trâu Xanh ( 5 item ).15/ Set Karuta : áo, quần, tay, chân Thiên Kim, dây chuyền Lửa ( 5 item ).16/ Set Erebus : nón, quần, Thiên Kim ( 2 item ).17/ Set Kantata : áo, tay, chân Thiết Phiến, nhẫn Độc ( 4 item ).18/ Set Atlas : nón, áo, quần Thiết Phiến ( 3 item ).19/ Set Hion : nón, tay, chân Rồng Đỏ, kiếm Điện ( 4 item ).20/ Set Bicoccer : nón, áo, quần Rồng Đỏ, nhẫn Đất ( 4 item ).
21/ Set Seto : nón, quần, tay, chân Trinh Nữ, Trường Kiếm, nhẫn Đất ( 6 item ).22/ Set Hemera : nón, áo, quần, chân Trinh Nữ ( 4 item ).23/ Set Kia : nón, áo, quần, tay Lụa, nỏ Vàng ( 5 item ).24/ Set Nyx : quần, tay, chân Lụa ( 3 item ).25/ Set Odin : nón, áo, quần, tay, chân Thiên Thanh ( 5 item ).26/ Set Clytia : quần, chân Thiên Thanh ( 2 item ).27/ Set Alko : áo, quần, tay Ngọc Bích ( 3 item ).28/ Set Norus : nón, quần, chân Ngọc Bích ( 3 item ).29/ Set Kiwen : áo, tay, chân Kim Ngân, cung Bạc ( 4 item ).30/ Set Aruan : nón, áo, quần, chân Kim Ngân ( 4 item ).31/ Set Keurono : nón, quần, tay Hỏa Thiên, nhẫn Phép Thuật ( 4 item ).32/ Set Semedenui : nón, áo, tay, chân Hỏa Thiên ( 4 item ).33/ Set Kion : áo, quần, chân Phong Vũ, dây chuyền Nước ( 4 item ).34/ Set Germini : áo, quần, tay Phong Vũ, nhẫn Lửa ( 4 item ).35/ Set Taurus : quần, tay, chân Huyền Thiết, dây chuyền Băng ( 4 item ).36/ Set Leo : nón, áo, quần Huyền Thiết, nhẫn Độc ( 4 item ).