Sau đây BQT xin thông báo về Giới hạn Reset máy chủ Đế Vương Ngày đầu tiên Open Beta
Các bạn sẽ được reset 20 lần trong game . Ae lưu ý BQT sẽ để EXP hợp lý cho ae đi làm.Nên ae đừng lo số lần reset quá nhiều nhé.Trong game thì các bạn reset thỏa mái (chỉ để cày wcoin ko có lên poin và reset thực

ĐÚNG 0H các bạn áp dụng GHRS Bên dưới nhé


TOP Bảng giới hạn reset
1 30 lần /ngày
2-10 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
11-20 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
21-30 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
31-40 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
41-50 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
51 trở đi Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS