Sau đây BQT MU Bất Diệt xin thông báo về Giới hạn Reset máy chủ NORIA Ngày đầu tiên Open Beta 29/11/2020.

Khởi tạo nhân vật có ngay 5 lần reset và 10.000 poin

Có gifcode khi open

Các bạn sẽ được reset 20 lần trong game không reset vượt+ không reset ủy thác- công bằng mọi anh em. Ae lưu ý BQT sẽ để EXP hợp lý cho ae đi làm.Nên ae đừng lo số lần reset quá nhiều nhé.
ĐÚNG 0H Ngày 30/11 các bạn ap dũng GHRS Bên dưới nhé


Top Bảng giới hạn reset
1 10 lần ngày trong game
2-10 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
11-20 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
21-30 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
31-40 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
41-50 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
51 trở đi Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS