Khi bạn tạo tài khoản và nhân vật vào game sẽ có ngay full bùa ( sử dụng 24h)
Tặng ngay shop đồ có wing 2 + vũ khí+ set đồ vĩnh viễn tại lorencia

Tại Sub 1: EXP 100X
Even thỏ ngọc giữa lorencia sẽ diễn ra liên tục 24/24:
Có : Ngọc+ nguyên liệu ép wing + sói...
+ Đi trian nhặt đồ VIP thỏa mái

Tại Sub 2 VIP : Exp 200x
Có : Ngọc+ nguyên liệu ép wing + sói...+ Pet vip bất tử.
+ Đi trian nhặt đồ VIP thỏa mái

Tại Sub 3 VIP :EXP 200X
Có : Ngọc+ nguyên liệu ép wing + sói...+ Pet vip bất tử.+ Đi trian nhặt đồ VIP thỏa mái