Nick dien dan:0168861507
Ho va ten:nguyen van cong
Nam sinh:1994
Dc:tay ninh
Yahoo:taisaoemxatoi11111@yahoo.com
Sdt:01695900788
FB:con nhà nghèo
Time online:10/24
Box mun quan ly:mod hoac GM...