- Nick diễn đàn: NickyZ
- Họ và tên: Lê Ngọc Hùng
- Năm sinh: 2001
- Địa chỉ: 47/2 Trần Hưng Đạo
- Yahoo: yiinma1472002@gmail.com
- Số điện thoại(nếu có): 01202759340
- Facebook :...